BERG-MARKETING.DK
indhold
  index-oversigt
 
 
Index

 

A - B -C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å
 
  A

Ad Creep  
Adizes ledertest
Ad liking
Adoptionsforløbet
ADS
Adskille sig fra andre
Adstock
Advertising Positioning Statement
Advertorial
Advocacy Advertising
Affect and Cognition
Affective, Cognitive, and Behavioural - som kommunikationsmål
Affiliate Selling/Affiliate Marketing
Affinitet
Affluent consumers
Afhængige/uafhængige variable
Afkodning
Afsender
Afsætningsmæssige udviklingsstade
Afsætningsøkonomisk modermodel
Afsætningsøkonomisk system
Afterservice
Afviklere
Age of Consumer
AI
AIDA - og AIDAS
Air-raid shelter syndrome
Aktieanalytikere
Aktiekursen, påvirkning af kritik
Aktionærhensyn
Alliancepartner
Alliancer
Alternative budgetter
Alternative planer
Alvorlighed, i en SWOT-model
Amazon
Ambassadør
Ambidextrøs organisation
Analyse af markedsdata
Analyse, dataindsamling
Analyseelementer
Analyseinstitut, valg af
Analyser
Analyser, typer af
Analysering af markedspotentialet
Analyseusikkerhed
Angrebsstrategi
Annoncestørrelse
Ansvar, medarbejdere og ledelse
Ansvar ved brug af dette site
Antropocentrisk virksomhed
Apollosyndromet
Appreciative Inquiry
Arketyper
A/S ratio
Attituderelativisme
Attitudes and Salient Beliefs
Attitude skaleringer
Autenticitet
Autonom handlemåde
Autokommunikation
Avis - we try harder

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Baby boomere
Backcasting
Back to Basics
Bagord
Balanced Scorecard
Balance-model
Bandwaggon effekten
Bannere
Barter-handel
BAV
Begejstring/lidenskabelighed
Begrebsforklaringer
Begrænsningens kunst
Behov - fastlæggelse og konkretisering
Behovspyramiden
Beliefs, activated
Below-the-line
Benchlearning
Benchmarking
Benefit segmentation
Beostær-syndromet
Berg, Ebbe - om forfatteren til dette site
Beskrivende analyser
Beslutningsmodel
Beslutningstager
Beslutningstræ, købeprocessen
Bevidsthed, den ny
Bevidst sampling
Bias
Bidrag til dette site
Big Data
Billedfortolkning
Biopsykosocial udvikling
Blogging
Blue ocean
Bløde værdier
Bomærke
Bonusprogrammer
Boston model
Brainstorming
Brancheglidning
Brandaholics
Brand Architecture
Brand Decision Process
Branded Entertainment
Brand Essence
Brand Equity
Brand-evangelism
Brand Experience
Brand Extension
Brand Identity Planning Model
Branding
Branding - et modelune?
Branding - praktisk fremgangsmåde
Brand Personalities
Brand Person Relationship (BPR)
Brand Portfolio
Brand Purpose
Brand Pyramide
Brand Relationship Management
Brand Salient Hypothesis
Brand sense
Brand Stretch
Brand Styrke Pyramide
Brand Truths
Brand værdier
Bricolør/bricolage
Briefing (kreativ)
Bricks and Mortar
Budskabet
Bullshit
Bureaukonkurrencer
Bureaupræsentationer
Burst strategi
Business Design Profit
Business Process Reengineering
Business-to-Business (B2B)
Business to Business - globale muligheder
Business to Business markedskortet
Business to Consumer (B2C)
Butikker, selvstændige versus kæder
Buyer initiative media
Buyer's route
Buzz marketing
Buzzwords
Bypass attack
Bytes, kilobytes, megabytes, terabytes etc
Bytteværdikæden
Bytteøkonomi
Børsværdi/markedsværdi

C

Canonical Correlation
Canvassing
Category Killers
Category Management
CATI-interviews
Cause Related Marketing
CAWI-interviews
CEM
Centrale vrs perifere informationsproces
Checklister for god reklame
Chess Mail
Cloud Computing
CMO
Chi-Square analyse
CIB
Cinemads
Cloud Computing
Cluetrain Manifesto
Cluster analyse
CMR, Customer Managed Relationship
Coadaptation
Coaching
Coalition partners
Co-brands/cobranding
Co-creation
Coevolving
Cognition, and affect
Cognitiv dissonans
Competitive edge
Concentrated Targeting Strategy
Conceptual Model based on the Elaboration Likelihood Model
Conceptual Model for the Effect of Advertising
Conjoint analyser
Conspicuous consumption
Consumerism
Consumerization
Consumer-Product Relationships
Consumers
Consumer to Consumer (C2C)
Content Marketing Cycle
Content Marketing is King
Content is King
Content sites
Contextual Branding
Convenience sampling
Conversion Model
Copyright
Core benefit/service
Core Incompetence
Core Purpose
Core Value
Corporate Branding
Corporate Bullshit
Corporate Governance
Corporate Identity/Design
Corporate Journalism
Corporate personality
Correspondence Analysis
CreaSense
Creative Class
Creative Man
Credence quality
Crisis Management
Critical Incident Method
CRM, Customer Relationship Management
Cross-selling
CSM, Customer Specific Marketing
CSI
CSR
Customer Experience Management
Customer's Definition of Value
Customer Managed Relationships
Customization Bonds

D

DAGMAR
Danmarks Statistik
Danske biblioteker, de
Dansk Kundeindex
Database Marketing
Dataindsamling
Dataindsamling, etik
Datamining
Deep-Marketing
Deep Web
Definitioner og begreber
Delfi-teknikken
Deliberate strategy
Denotative og konnotative aspekter
Designmanual
Design og logo
Desk Research
Detailhandelens 4 R og 6 P
Differentiering
Dilemma-metoden
Dinky
Direct Mail
Direct Marketing
Discount
Discriminant-analyse
Diskussionsgrupper
Disponentenhed og (2)
Disposition, markedsføringsplan
Disproportionale udvalg
Dissipative Management
Distancearbejde
Distribution
DK Hostmaster
Dogme-ledelse
Doomsday Marketing/dommedags marketing
Domæne-registrering
Domænesnylteri
Do-not-call liste
Door opener
Dotcom eller butik
Dream Society
Dukketeatersyndromet
Dybdeinterviews
Dynamiske analyser
Dynamisk stabilitet
Døgnrytmeundersøgelser
Dørsalgsloven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

early adopters/majority
e-commerce sites
eCRM
ECSI (European Customer Satisfaction Index)
Effect of Advertising, Conceptual Model
Effekt-hierarki
Effektmåling af parametre
EFG-formlen (EFU)
Efterspørgselen - og forbrugerne
Efterspørgselselasticitet
Efterstratifikation
Egenskaber, funktioner, udbytte
Egenskaber ved forskellige typer af informationer
Egne modeller
E-handel
Eksistensgrundlag
Eksisterende kunder
Ekspertise og loyalitet
Ekspertsyndromet
Eksplorative analyser
ElaM model (Elaboration Likelihood Model)
Elasticitetsbegrebet
Elastiske mærker
Elendig service
Elevatortalen
E-mails
E-mailmarkedsføring, checkliste
Emballagedesign
Emballagetest
Emergent strategy
Emotional stretch
Employer Branding
Empowerment
Endearment
Endorser brand
Engagement
Enkelhed og koncentration
Enkeltinterviews
Enkelt-variable analyseteknikker
Enten/eller-tyranniet
Entering the Age of the Consumer
Entusiasme og engagement
Enzym
Equity Branding
Erindring, af mærker
Erkendelse af virksomhedens potentiale
Erstatningssalg
ESP
Etik
Etik, eksempler på konkurrentinformationer
Eureka-formlen
Evalueringskriterier
Evergreen Project, the
Exabyte
Executive interviewing
Expanded Marketing Mix for Services
Experience quality
Explanatory variables


F

Face-to-face kommunikation
Facilitating services
Facilitative content
Facilitator
Fact Book
Facts versus feelings
Fake Branding
Faktor-analyse
Fakturering - en forklaringsopgave
FastTV - pas på!
Fejlkilder ved markedsanalyse
FiftyPlus
Filteret i hjernen
Financial Bonds
Financial Capital
Finansielle segmenteringer
Fire P'er, de 4 P'er vrs de 4 R'er
Firms of Endearment
Firs-tyve reglen
Five Creative Approaches to the Obvious
Five Forces
Five Product Levels
FKTG (førkrigstidsgenerationen)
Flakkere
Flawsome virksomheder
Floskler
Flowtid
Fokusgrupper
Forandringer i kulturen
Forandringsparathed
Forbrugerisme
Forbrugerorientering
Forbruger-produkt relation
Forbrugerrelationer
Fordele (EFG-formlen)
Fordele som segmenteringsgrundlag
Forecasting
Foredrag, præsentationsteknik
Forenklere
Forfatteren til dette site
Forkastelsesgrad
Formål
Formel for kreativitet
Forord (bagord)
Forretningsplan
Forskelsløs forskellighed
Forståelse af kommunikation
Fortjeneste, målsætning
Fortællekunst
Forventningsniveau
Four steps in relationship marketing
Franchise
Frekvens
Fremmedkapital
Frontalangreb
Front stage
Fud's
Functional stretch
Fusioner
Fusioner, vertikale
Fusioner, checkliste
Fyldere - og tappere
Fyre kunder?
Fællesnævnere i marketingprocessen
Fødevarerelaterede livsstilssegmenter
Følelser - versus fakta
Følelsesbetingede adfærd, vrs. den bevidste/analyserende
Følelsesladet vrs produktrelateret informationspåvirkning

G

Gallup Kompas
Garbology
Gebibyte
GE-model
Generation Jones
Generationsskifte
Generation X, Y, Z
Generisk mærke
Gennemførende salg
Gennemførende salg, salgsteknik
Gennemsigtighedsvalg
Gentagelseseffekten
Gigabyte
Global markedsføring
Gordon-metoden
Grid for involvering og produkttype
Grit Girls
Growth Platform
GRP/TRP
Grundfortællingen
Gruppebetegnelser
Gruppeinterviews
Grumpies
Grundparametre
Gruppeterapi
Grundpiller for virksomhedens personlighed
Grænsenytte og grænseulyst
Grænser for handlingsfrihed
Grå guld, det
Guerilla Marketing
Guru

H

Hadereklamer
Hall tests
Handelshøjskolen i København
Handlings- eller handelsparametre
Handlingsparametre - 5 grundlæggende valg
Handlingsparametre, gennemsigtigheds- og præferenceskabende
Handelsmærker
Handelspromotions
Handelsrelationer
Handlingsfrihed, grænser for
Handlingsplan
Handlingsplan for fejl-service
Hard contacts
Hastighed - kommunikation over Internettet
Havmåge-ledelse
Hedonisme
Helhedsbetragtningen
Heliotropi
Henvisningsprovision
Historiefortælling
Hidtidig indsats
Historiehjulet
Hjemmearbejde
Hjemmesider
Hjemmesider, checkliste for opbygning
Hjemmeside-snylteri
Holisme
Holistic marketing
Hoteller - markedsføring, service
HR - Human Ressource Management
Human Capital
Huske, antal mærker
Huslejen skal betales
Hypoteser og hypoteseopstilling
Hypoteser om hypoteser, reklametest
Hvad nu hvis?
HV-modeller
Hvorfor - hvordan
Højinteresse produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Idégenerering til markedsføring
Idégrundlag
Identifikation af behov
Identitetsprogram
Idéudviklingsteknikker
Ikaros paradokset
Ikke-kunder
Image
Implicit memory
Impsys
Incentive program
In-contacts
IndexDanmark
Indfrielse af løfter
Indgangsbarriere
Indgående telemarketing
Indifferencegrad
Individualist-segmenter
Individuel masseproduktion
Indkomstelasticitet
Indkøbsmotiver (jf. købeprocessen)
Indkøbs- og spisevanesegmentering
Indlysende, vælg det indlysende, det åbenbare
Indlæg til dette site
Indsigt i markedsanalysernes gennemførelse
Indstillingsundersøgelser
Indtrængningskurve
Industrielle markedskort
Indviklere
Influentor
Infomercial
Information, privatforbrug
Informationsplan, medarbejdere
Informationskilder
Informationsmængde/-overload
Informationsplan for medarbejderne
Ingen konkurrenter
Inkompetence
Innokill
Innovation
Innovation Capital
Innovatorer
Inspiration
Institutional Advertising
Instore
Integreret kommunikation
Integreret marketing
Intellectual Capital
Interessebanker
Interessegraden, produkter
Interessegrupper
Interesse/kompetence/økonomi-model
Intern kommunikation
Internal marketing wheel
Internal Relation
International markedsføring
Internettet - analyse af brugen af Internettet
Internettet, lidt historie - og fremtiden
Internettet, som kommunikationskanal
Intern/ekstern markedsføring
Interstitials
Interviewmetoder
Intuitivt, design af sites
Investering, beslutningsgrundlag
Involvement Processing Model
Involvering/produkttype-grid
ISO 9000
IT-begreber
IVAN-modellen

 
J Joint promotions
Jones, generation
Journalism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Kampagne sites
Kannibalisering
Kanindræberkursus
Kaos
Kapitalfonde
Kapitaltilførsel
Katalysator
Kategori killer/Category Killers
Kausale analyser
Kausalmodeller
Kebibyte
Keiretsu
Kendskab
Kernekompetence/- inkompetence
Kerne-produkt/service
Kerneværdi
Key Account Management
Kildeanvendelse
Kildehenvisninger
Kodeks
Kolind kuren
Kommatering
Kommunikationseffekt
Kommunikationseffekt-hierarkiet
Kommunikationsfilter
Kommunikationsformen
Kommunikationsmodeller
Kommunikationsplatform
Kommunikationsprocessen
Kommunikationsstøjen
Kommunikator
Kommunitarisme
Kompas-segmentering
Kompetence/inkompetence
Kompetence/loyalitet-balancen
Koncentration og enkelhed
Koncepts
Konfliktløsning og -mægling
Konglomerat
Konjektural handlemåde
Konkurrentanalyse
Konkurrentinformationer
Konkurrentinformationer, etik
Konkurrencestrategi
Konsumentenhed
Kontakter, virksomhedens
Kontaktparametre
Kontakttyper
Kontrolforanstaltninger
Kontrolhierarki
Kontrollerede eksperimenter
Konvergens (mediekonvergens)
Korrespondanceanalyser
Kotlers Five Competitive Forces
KPI
Kreativ briefing
Kreative effekt
Kreative klasse, den
Kreative personlighedstræk
Kreative udviklingsteknikker
Kreativitet
Kreativitetsformel
Krigsstrategi
Kriseledelse
Kritiske succesfaktorer
Kroer - markedsføring, god service
Krydselasticitet
Krydssalg
Kultur
Kulturforandringer
Kultur-vision-image-gaps
Kundeanalyse og kundepolitik
Kundefrafald
Kundeindex, Dansk
Kundeklager
Kunde/leverandør-matrix
Kundemødet, forberedelse
Kundeopdeling efter potentiale (ABC-kunder)
Kundeorientering
Kunderegnskab, -tilfredshed og -loyalitet
Kunderelationer
Kunderentabilitet
Kundeservice
Kundetilfredshed
Kundetilfredshedsanalyser
Kunstterapi
Kursus, medarbejderne
Kvalitativ eller kvantitativ viden
Kvalitativ værdiprofilering
Kvalitet
Kvalitetselasticitet
Kvalitet - tre dimensioner
Kvasiteknisk fornyelse
Kædernes egne mærker
Købeprocessen
Købeprocessen, et eksempel
Køberoller
Købmand Andersen

Købscenter og købsland

 
   
L Lands' End
Lange hale, den
Lavinteresse produkter
Lean-metoden
Lean-metodens relevans i reklamen
Ledelse
Ledelse - fem dogmer
Lederens rolle (1) (2)
Ledestjerne
Lejligheden i kundens hoved
Leverandørvalg
Levers of Control
Licitationer
Lidenskab, bedst, økonomi
Linchpin Brand
Line extension
LinkedIn
Litteratur
Livscyklus
Livsstils-segmenter
Livsstilssegmenter relateret til fødevarer
Livstidsværdi
Livsværdi-segmentering
Live Commercial
Logistik i dagligvarehandelen
Logit-model
Logo
Lommeordkombination
Long tail, the
Lovgivning
Low involvement
Low Involvement Processing Model
Loyalitetsgrad
Loyalitetsklubber
Loyalitet og kompetence
Loyalitetsprogrammer
Loyalitetsstigen
Ludderjournalistik
Læresætninger, 95 stk

M

Majority/indtrængningsforløbet
Makro segmentation
Maksimalisme
Mall Intercept Surveys
Management-metoder
Manglende viden om parametrenes effekt
Marginalanalyser
Markedet uden konkurrenter
Markedsanalyse
Markedsanalyselitteratur
Markedsanalyseprocessen
Markedsanalyse - skal, skal ikke
Markedsanalysesyndromet
Markedsbeskrivelse
Markedsdata, analyse af
Markedsdefinition
Markedsføring, indhold
Markedsføringsloven
Markedsføringsplanen, disposition
Markedsførings-symbiosen
Markedskort
Markedsorientering
Markedsplads og -operatører
Markedspolitiske problemformulering
Markedspotentiale
Markedsudviklingen
Markedsvækst/rel. markedsposition - matrix
Market Capital
Marketing, definition
Marketing - for alle i organisationen
Marketing Information Systems
Marketing-mix
Marketing-mix, udvidet for service
Marketingplan
Marketing public relations
Marketingstrategi
Maslows behovspyramide
Mass Customization (1)
Mass Customization (2)
Massekommunikation, en af definitionerne
Massemarked, det ny
Masseproducerede serviceydelser
Mass Niche Marketing
Matrix - for trusler og muligheder
Matrix - kunde/leverandør
Matrix - markedets attraktivitet/forr.styrke
Mauppie
MaxiMarketing
MDSS -Marketing Decision Support Systems
Mebibyte
Medarbejderansvar
Medarbejderkursus
Mediation
Mediebegreber
Mediebureau
Mediefrekvens
Mediekontakt
Mediemuligheder
Mediernes egne analyser
Mediestrategi
Mediesynergi
Medieudvælgelse
Medieundersøgelser
Medievalg, checkliste
Mediernes sammensmeltning/konvergens
Mediernes synergieffekt
Medium is the message
Medlemsskaber/segmentering
Mega Relationships
Megatrends
Memer
Merchandising
Messaging Plus
Middle-ground consumers
Mikro segmentation
Milennials
Mindre analyser - større sikkerhed
Minimalisme
Minimumsniveauet
Minimum Viable Product (MVP)
Mini-Risc
MIS
Mission
Mission Statement
Mission - vision - checkliste
Modellen, den helt enkle
Modelling the Effect of Advertising
Modne stadium, checklist for aktiviteter
Modydelsesformidling
Moneyed Masses
Monolistisk strategi
Monopol, oligopol etc
Mood consumption
Morfologisk analyse
Motivationsundersøgelser
Muligheder, i en SWOT-model
Muligheder, virksomhedens potentiale
Multidimensionale skaleringsanalyser
Multifaktor portfolio matrix
Multisegment Targeting Strategy
Multivariable analyseteknikker
Mund-til-mund metoden (eller-mund-til-øre)
Mursten og mørtel
Mystery Shopping
Mægling
Mærke-arkitektur
Mærke-hierarki
Mærkenavn
Mærkets personlighed
Mærkeudvidelse
Mærkevalg
Mødeforberedelse
Målgrupper
Måling af attituder
Målsætninger
Målsætninger - checkliste
Målsætning, reklame, checkliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Nader, Ralph
Nano Relationships
Navel gazing
Navigering på dette site
Nemmere eller sværere at nå forbrugerne
Nesting, segmentering
Netværk
Networking
Network Marketing
New Growth Platforms
New Media
New Ways of Working, NWOW
Nicher
No Logo
Nomenklatur af planer
Nonprobability Samples
Normalkurve
Non Metric Mapping
Not-Invented-Here syndrom
Nyhedsbreve
Nykloge, de
Nyt produkt, definition
Nøglepersoninterviews

O

Observationstests
Obvious Adams
Offentlige myndigheders kontrol og regulering
Off-the-shelf promotions
Omnibus-undersøgelse
Omstillingsevne
Omvendt brainstorming
One-to-one Marketing
Operative segmenter
Opinionsledere
Opmærksomhedsformel
Opmærksomhedsværdi
Opportunities
Optimalisme
Optimistisk budget
Orange, be an ..
Ordkombinationer
Organisation Capital
Organisationen - integreret marketing
Organisk vækst
OTC
OTS
Out-contacts

 

 

 

P

Paneler
Paradigmer
Parametereffekt
Parametermix
Parameterpolitik
Parametersubstitution
Parasocial relationships
Partnering
Paukens nødvendighed
Penetration price
Perceived value
Perceptionsfilter
Perceptive filtering
Perceptual mapping
Perifere og centrale informationsproces
Permafrost organization
Permission marketing
P'erne - de fire P'r - de seks - de syv
Personificering
Personlig frihed på arbejdspladsen
Personlige interviews
Personlig kommunikation
Personligt salg
Petabyte
Phishing
Pindsvinekonceptet
Pin og plag dine kunder
Pionererne
Planlægning, markedsføringsplanens disposition
Planning Cycle - 5 "HV"-spørgsmål
Planning Model, Brand Identity
Polishing the pyramid
Pop-up og pop-under Internetannoncer
Portfolio leverandørmodel
Portfolio matrix
Porteføljevalg
Porters five forces
Porters værdikæde
PODs & POPs
POS (POP)
Positionering
Positionering i forhold til facts og følelser
Positioneringsudsagn og -mål /Positioning Statement
Positionerings-værktøj
Possibilities
Possible Advertising Objectives
Posttest
Potentiale, markedets
Potentialet, virksomhedens
PPM (Portable People Meters)
PR
PR-case
Premature Burial
Pretest
Primære/sekundære data
Prioriteringsplot
Priskrydselasticitet
Prisparameter
Pristilbud
Private labels/private mærker
Probing
Problemformulering
Problemformulering, markedsanalyse
Problemløsning, købeprocessen
Problemsporingsanalyse
Process Reengineering
Product Life Cycle
Product Placement/produktplacering
Produktafprøvninger
Produktinteresse
Produktionsværdikæden
Produkt/markeds-gitter
Produktorientering til markedsorientering
Produkt portfolio
Produktrelateret vrs følelsesladet information
Produkt/serviceydelsesforhold
Produktstigen
Produkttest
Produktudvikling
Produktvalg
Profil
Profilering
Profit, målsætning
Prognoser
Projektarbejde, projekt-organisering
Projektive teknikker
Promise Concept
Promotions
Promotiondefinitioner
Promotionteknikker
Prosumers
Protestaktioner
Præference
Præferencestruktur
Præmiekonkurrencer
Præsentationsteknik
Præstationsløn
Prøveandel
Prøvekøb
Pseudo produktafprøvning
Public Relations
Pund, det danske pund
Purchase Intercept Technique
Push/pull

 

 

 

 

 

 

Q

QRP
Q-sort scales
Quality Management
Qualities - search, experience, and credence

R

Random udvælgelse/sampling
Reaktionsundersøgelser
Recall versus Recognition
Reciproksitet/reciprocity
Reciprokke system
Red ocean
Reengineering, Business Process
Referencegruppe
Registrering af varemærke
Regndans-ledelse
Reklamationer
Reklamebudgettet
Reklamebureau, valg af
Reklame, checklister
Reklameelasticitet
Reklameinvestering
Reklameforbruget
Reklamemål, en checkliste
Reklamens effekt
Reklamen skal sælge
Reklamespild
Reklametests
Reklameudtryk
Relationer
Relationship Management
Relationship Marketing
Relationship-strategi på flere niveauer
Relevant vrs irrelevant kreativitet
Rentabel service
Rentable kunder
Repetitionseffekten
Request Marketing
Response marketing
Restauranter, checkliste for service
Retailing Mix
Retailization
Retrobølge
Retromarketing
Rexona - der er altid plads til en til
Rich media
RISC
Robinson liste
ROCE
ROI
ROMI
ROS - Return on Strategy
Røde hav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Salgsindsats
Salgsindsats, en lille historie
Salgstalen (præsentation)
Salgsteknik
Salient Beliefs
Samarbejde
Samarbejdskontrakter
Sammenlignende reklame
Samplet livsstil
Sampling
Sampling, analyseudsnit
Samstemte virksomheder
Samudvikling
Sandhedens øjeblik
Sandhedens øjeblik - på nettet
Sandsynlighed - i en SWOT-model
Sandsynlighedsberegninger
Satellitnavigation
Satisfierende beslutningsmodel
Scrambled Merchandising
Seagull-Management
Search quality
SEB - Senior Employer Branding
Segmentering
Segmentering, efter de 6 P'er
Segmenteringens mål
Segmenteringer, eksempler
Segmentering, igen igen
Segmentering, livssituation
Segmentering, livsstil
Segmentering, livsværdi (penge, viden, energi og rum)
Segmentering, loyalitetsgrad
Sekundære data
Sekvensanalyser
Selfliquidating offer
Seller initiative media
Selvsving
Semantisk differentialskala
Semiotik
Sensoral branding
Senior Employer Branding
SEO - Search Engine Optimization
Servant Leadership
Service
Service blueprint
Service-checkliste, restauranter
Servicefejl
Service, grænser for handlingsfriheden
Serviceplan
Service Recovery Plan
Service sites
Service skal være rentabel
Services, masseproducerede standardservices
Service, uden for pædagogisk rækkevidde
Servqual
Shallow processing
Share of Heart
Share of life
Share of Heart
Share of Wallet
Shareholder
Shopperne
Shoppertainment
Signifikansberegninger
Silver Bullet
Simple Dual Scaling
Sindies
Single Source
Site-checkliste
Situationsanalyse
Situationsspil, segmentering
Situide mennesker
Skaleringer
SKI-generationen
Skimming price
Skizofrene forbruger, den
Skraldanalyser
Skærme - tilpasning til de fire skærme
Slikies og Slinkies
SMIL-modellen
Snob effekten
Snylteri - domænenavne
Social Bonds
Sociale medier
Soft contacts
Solen som næring
Solkongesyndromet
SOM/SOS/SOV
SOR-modellen
Sortimentsbredde og -dybde
Sortimentsudvidelse
Spamming
SPICE
Split-run
Sponsorering
Sponsorship
Sporundersøgelser
Sprogform
Spørgeskema, opbygning
SRM - Supplier Relationship Management
Stakeholders - og Stakeholder Management
Standardafvigelse
Standardserviceydelser
STAS
Statiske analyser
Statistikbanken
Statistiske beregningsmodeller, oversigt
Statistisk usikkerhed
Statistisk løgn
Stay Out Price
Stemningen på arbejdspladsen
Stillingsannonce, skrivning og checkliste
Storytelling
Strategic Corporate Journalism
Strategi for forandringsparathed
Strategi - i hverdagen
Strategisk balancemodel
Strategisk ledelse
Strategisk planlægning
Strategy canvas
Street Marketing
Strenght, internt og eksternt
Stresscoach
Structural Bonds
Struktureret dataindsamling
Styringsniveau
Styrker
Subbrands
Subkulturer
Subliminal advertising
SUCCES - om et budskab, der bliver husket
Succeskriterier
Succeskriterierne interesse, kompetence og økonomi
Sugging
Superfortælling
Supply Chain Management
Supporting services
Surface Web
Svagheder - internt
Svinestalds-syndromet
Sværere at nå forbrugerne
SWOT
Symbiose - mellem intern og ekstern markedsføring
Symbolanalytikere
Synergieffekt
Syndikerede undersøgelser
Synergieffekten mellem media
Systematiske udvalg
Syv grundpiller for virksomhedens personlighed
Syv regler for massemarkedsføring
Sælgerevner
Sælger/køber-rollerne
Sælgertyper
Særpræg
Søgeoptimering
Således at ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Tak
Tal dansk
Taler/præsentationsteknik
Tandpasta, benefit-segmentation
Tappere
Targeting, concentrated
Tease, From Four P's to Pure Tease
Teaser-udsendelser
Telearbejde
Telefonen, den kan stadig bruges
Telefoninterviews
Telemarketing
Teori X, Y og Z
Terabyte
Terrorist
Testimonials
Testmarked
The medium is the message
Threats
Three elements of consumer analysis
Three tiers of noncustomers
Three levels of products
Thrifty effect
Tilbudsjægere (1)
Tilbudsjægere (2)
Tilfredshedsniveau
Tilfredsstillelses Index (ECSI)
Tilgift
Tjene penge - et af de tre succeskriterier
Top-of-mind
Torment your customers
Totalmarkedet
TQM - Total Quality Management
Trafikanalyse, Internettet
Tracking-undersøgelser
Trade marketing
Transaction Marketing
Tredje hjem, det
Troværdighed/budskabets
Troværdighed - hvilke afsendere tror man på
Troværdighed, kan vi stole på analyser
TRP
Trusler
Tryvertising
TV-abonnement - pas på!
Tweens
Typer af analyser
Typersquatting
Tændstikæske-plan
Tænkemåder, syv
TæppebombningU Udbudsforhold
Udbuds- og efterspørgselsdiagram, traditionelt
Udbytte - EFG-formlen
Uden konkurrenter
Udgående telemarketing
Udnyttelse af virksomhedens potentiale
Udsnitsstørrelse
Udstillinger
Udviklere
Udviklingsstadiet
Udviklingstrends
Ufuldstændighed, dette sites
Underbevidst påvirkning
Underbevidst reklame
Undercover research
Undervisning
Unified Communication
Upersonlig kommunikation
UOVP: Unique Organization Value Proposition
Urentable kunder
Usikkerhed i markedsanalyser
USP: Unique Selling Proposition
Ustruktureret dataindsamling
Utilfredse forbrugeres kommunikation

V

Valg af analyseinstitut
Valg af leverandør
Valg af produkt og mærke
Valg af reklamebureau
VALS
Value Chain - and Competitive Advantage
Value for money
Value innovation
Value Merchants
Value Network
Value Shop
Value System
Valued relationships
Varemærke-degenerering
Varemærke-krav
Varemærkeregistrering
Variable, afhængige og uafhængige
Varme og kolde medier
VCI Alignment Model
Veblen effekten
Velcro organisation
Ventelo - en chikane uden sidestykke
Vertikal fusion
Viden - at være bedst
Videnregnskab
Viral Marketing
Virksomhedens personlighed
Virksomhedens værdi
Virksomhedspotentialet
Virusmarketing
Vision
Visitkort sites
VoC
Vækstplatform
Vækstproces
Værdiafklaring og værdigrundlag
Værdibaseret ledelse
Værdidefinition, forbrugerens
Værdien af eksisterende kunder
Værdifastlæggelse af produktegenskaber
Værdigrundlag som segmentering
Værdikommunikation
Værdikuponer
Værdikæde, forbrugerens
Værdikæde fra leverandør til forbruger
Værdikæde - i relation til konkurrencefordele
Værdiproces
Værdiprofilering, kvalitativ
Værdisystem
Værditab ved fusioner
Værktøjssyndrom
Værtskabelighed

W

Wärneryd's kommunikationsmodel
Weakness
Wear-out effekten
Web-side, checkliste for opbygning
WebTrends
Web 2.0
We sell - or else
What If?
WHEAL
Wildcards
Winning Brands
Walk the talk
Woopies
Word of Mouth
Working in a vacuum
Workshop
Worst case - budget
Wärneryds beslutningsskema

 

  X

X, Y og Z, teorien herom
X-faktor universet
X, generation
Y, generation

  Y

Ydelsesformidling
Yield Base Pricing
Yuppie

 

Z Zapping
Zen Way of Viewing
Zettabyte
Zipping
Yottabyte

Æ Ægte relationer

  Ø Økonomi - at kunne tjene penge
Ønskelighed, i en SWOT model

Å Åben information
Årsagssammenhæng
Årsregnskab, virksomhedens værdi

  Div.

3-lags ikke-kunder
4 P'er, 4 R'er og de 4 C'er
4 skærms teknologien/4 skærms journey
4 trin i relationship marketing
5 competitive forces
5-D branding
6 P og 4 R for detailhandelen
50+
5 valgsmodellen
60+
6 P'er
7 P'er
80/20-reglen (eller 20/80-reglen)
8 formåls modellen

© Indholdet på disse sider må gengives med kildeangivelse og link. URL: www.berg-marketing.dk
Denne side er sidst opdateret 2019-11-18
variation